Privacyverklaring

We streven ernaar de privacy van de bezoekers van onze website te beschermen. In dit beleid kan je lezen hoe we jouw persoonlijke gegevens zullen behandelen.

Welke informatie wordt verzameld?

De volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt: informatie over jouw bezoek en het gebruik van deze website (zoals jouw IP-adres, geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, de duurtijd van jouw bezoek en het aantal bekeken pagina's); informatie die je ons verschaft om je te registreren; informatie die je ons verschaft om je in te schrijven op onze websitediensten, e-mailberichten en/of nieuwsbrieven; elke andere informatie die je ons verschaft.

Cookies

Aan de hand van Google Analytics analyseren we het gebruik van deze website. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website via cookies die op de computers van gebruikers worden bewaard. De opgeleverde informatie over onze website wordt gebruikt om verslagen op te stellen omtrent het gebruik van de website. Google bewaart deze informatie. Het privacybeleid van Google vind je op: http://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van jouw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die op deze website worden ingegeven, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die in dit privacybeleid of in relevante delen van de website worden omschreven.

Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om: de website te beheren; je de e-mailberichten die je specifiek hebt aangevraagd te versturen; je [onze nieuwsbrief en andere] marketinginformatie met betrekking tot de website te sturen.

Waar je persoonlijke gegevens opgeeft voor publicatie op onze website, zullen we deze publiceren of gebruiken in overeenstemming met de toestemming die je ons geeft. Zonder jouw expliciete toestemming zullen we jouw persoonlijke gegegevens niet voor direct marketing aan derden verschaffen.

Verspreiding van gegevens

Jouw persoonlijke informatie kan worden verspreid aan onze werknemers, directieleden, agenten, leveranciers of onderaannemers in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden omschreven.

Bovendien kan jouw persoonlijke informatie worden verspreid: in zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn; in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures; om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verschaffen van informatie aan anderen voor het voorkomen van fraude en verlagen van kredietrisico).

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid zullen jouw gegevens niet aan derden worden vrijgeven.

Internationale gegevensoverdracht

De gegevens die we inzamelen kunnen worden bewaard en verwerkt in en overgedragen worden tussen de landen waarin we actief zijn, zodat we de gegevens in overeenstemming met deze privacy kunnen gebruiken.

Als je zich in de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt, kunnen de gegevens die je verschaft, overgedragen worden naar landen die niet over gegevensbeschermingswetten beschikken gelijkaardig aan de wetten die van kracht zijn in de EER.

Bovendien zullen de persoonlijke gegevens die je voor publicatie op de website opgeeft op het internet worden gepubliceerd en kunnen ze wereldwijd beschikbaar worden via het internet.

Je gaat expliciet akkoord met dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens.

Bescherming van jouw persoonlijke gegevens

Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Beleidswijziging

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden je aan deze pagina af en toe te controleren om te verzekeren dat je tevreden bent met deze wijzigingen.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te vragen over welke persoonlijke gegevens we beschikken.

Je hebt het recht ons op elk ogenblik te verzoeken jouw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden via e-mail te gebruiken. (In de praktijk geeft je ons in het algemeen jouw expliciete toestemming om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken, ofwel geven we je de kans om jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden in te trekken).

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden.

Bijwerken van gegevens

Gelieve ons op de hoogte te brengen wanneer we jouw persoonlijke gegevens waarover we beschikken, gecorrigeerd of bijgewerkt moeten worden.

Contact

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid of onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens, kan je een e-mail sturen naar info@phoebusfoundation.org of een brief naar The Phoebus Foundation Chancellery, Jan Van Rijswijcklaan 126, 2018 Antwerpen.